Informacja Wójta Gminy Rypin o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych w Urzędzie Gminy Rypin


Informacja Wójta Gminy Rypin
 o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych w Urzędzie Gminy Rypin

 
 
          Wójt Gminy Rypin informuje, że w wyniku  procedury naboru,  na stanowisko do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych w Urzędzie Gminy Rypin została wybrana:
 
Joanna  Derkowska  zam.  Godziszewy
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru: 
         Pani Joanna Derkowska spełniła wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o naborze z dnia 5 lipca 2016 roku. Wyłoniona w drodze konkursu osoba wykazała się najlepszą znajomością przepisów prawnych podanych w ogłoszeniu,  w  wyniku czego uzyskała największą ilość punktów od komisji rekrutacyjnej. Na przygotowany zestaw pytań z w/w przepisów kandydatka udzieliła niezwykle wyczerpujących odpowiedzi. Komisja rekrutacyjna pozytywnie oceniła umiejętności, kwalifikacje i cechy osobowości oraz sposób myślenia kandydata. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się najlepszym przygotowaniem merytorycznym, co rokuje prawidłowe wykonywanie obowiązków na przedmiotowym stanowisku. W ocenie komisji rekrutacyjnej Pani Joanna Derkowska  posiada odpowiednie doświadczenie zawodowe, odpowiednią wiedzę i umiejętności do pracy na w/w  stanowisku.
 
 
                                                                                                                                          Wójt Gminy
 
                                                                                                                                dr inż. Janusz Tyburski

 
Rypin, 19.08.2016 r.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rypin (19 sierpnia 2016)
Opublikował: Mariusz Paprocki (19 sierpnia 2016, 15:20:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2023