Informacja o wykazie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Rypin, przeznaczonych do sprzedaży.

Wójt Gminy Rypin

Informuje, że został sporządzony wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Rypin, przeznaczonych do sprzedaży.

Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rypin ul. Lipnowska 4 w terminie od dnia 13.07.2015 r. do dnia 03.08.2015 r.

Bliższe informacje w sprawie wykazu nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Rypin pokój nr 4 lub 1, Tel 54 280 9704 lub 54 280 9701. 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rypin (10 lipca 2015)
Opublikował: Marcin Żołnowski (10 lipca 2015, 06:40:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1153