Prawo miejscowe rok 2013

do pobrania:

Uchwała Nr XXV/147/13 Rady Gminy Rypin z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej na terenie Gminy Rypin, ogłoszona: 01.03.2013 r. Rok/Poz. >>pobierz 2013/946 - zmieniona Uchwałą Nr XXX/172/13 Rady Gminy Rypin z dnia 17 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej na terenie Gminy Rypin, ogłoszona: Rok/Poz. >> pobierz 2013/3127.

Uchwała Nr XXV/148/13 Rady Gminy Rypin z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rypin, ogłoszona: 01.03.2013 r. Rok/Poz. >>pobierz 2013/947 - Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Kujawsko - Pomorskiego >> do pobrania Nr 48/2013 z dnia 19 lutego 2013 r..

Uchwała Nr XXV/149/13 Rady Gminy Rypin z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Rypin, których właścicielem jest Gmina Rypin oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, ogłoszona: 01.03.2013 r. Rok/Poz. >>pobierz 2013/948. - utrata mocy na podstawie Uchwały Nr XI/84/19 Rady Gminy Rypin z dnia 15 października 2019 r. w sprawie określenia przystanków autobusowych, których właścicielem jest Gmina Rypin oraz warunków i zasad korzystania z nich w transporcie drogowym, ogłoszona: Rok/Poz. >> pobierz 2019/5487.

Uchwała Nr XXVII/159/13 Rady Gminy Rypin z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rypin, ogłoszona: 19.04.2013 r. Rok/Poz. >>pobierz 2013/1704.

Uchwała Nr XXVII/160/13 Rady Gminy Rypin z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ogłoszona: 19.04.2013 r. Rok/Poz. >> pobierz 2013/1705.

Uchwała Nr XXIX/168/13 Rady Gminy Rypin z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, sztandaru Gminy Rypin oraz pieczęci Gminy Rypin, Rady Gminy Rypin i Wójta Gminy Rypin, ogłoszona: 14.08.2013 r. Rok/Poz. >> pobierz 2013/2642.

Uchwała Nr XXX/171/13 Rady Gminy Rypin z dnia 17 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia herbu, flagi, sztandaru Gminy Rypin oraz pieczęci Gminy Rypin, Rady Gminy Rypin i Wójta Gminy Rypin, ogłoszona: 28.10.2013 r. Rok/Poz. >> pobierz 2013/3126.

Uchwała Nr XXX/172/13 Rady Gminy Rypin z dnia 17 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej na terenie Gminy Rypin, ogłoszona: 28.10.2013 r. Rok/Poz. >> pobierz 2013/3127.

Uchwała Nr XXX/173/13 Rady Gminy Rypin z dnia 17 września 2013 r. w sprawie określenia elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, ogłoszona: 28.10.2013 r. Rok/Poz. >> pobierz 2013/3128.

Uchwała Nr XXX/174/13 Rady Gminy Rypin z dnia 17 września 2013 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rypin, ogłoszona: 28.10.2013 r. Rok/Poz. >> pobierz 2013/3129.

Uchwała Nr XXXII/178/13 Rady Gminy Rypin z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok, ogłoszona: 28.11.2013 r. Rok/Poz. >> pobierz 2013/3633.

Uchwała Nr XXXII/179/13 Rady Gminy Rypin z dnia 21 listopada 2013 r. sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok, ogłoszona: 28.11.2013 r. Rok/Poz. >> pobierz 2013/3634.

Uchwała Nr XXXII/180/13 Rady Gminy Rypin z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie stawki opłaty od posiadania psów na 2014 rok, ogłoszona: 28.11.2013 r. Rok/Poz. >> pobierz 2013/3635.

Uchwała Nr XXXII/181/13 Rady Gminy Rypin z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie podatku rolnego na 2014 rok, ogłoszona: 28.11.2013 r. Rok/Poz. >> pobierz 2013/3636.

Uchwała Nr XXXII/182/13 Rady Gminy Rypin z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie podatku leśnego na 2014 rok, ogłoszona: 28.11.2013 r. Rok/Poz. >> pobierz 2013/3637.

Uchwała Nr XXXII/183/13 Rady Gminy Rypin z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej na 2014 rok, ogłoszona: 28.11.2013 r. Rok/Poz. >> pobierz 2013/3638.

Uchwała Nr XXXIII/189/13 Rady Gminy Rypin z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2014 rok, ogłoszona: 17.01.2014 r. Rok/Poz. >> pobierz 2014/175.

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Liszewska (1 marca 2013)
Opublikował: Agnieszka Liszewska (1 marca 2013, 14:52:14)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Liszewska (21 października 2019, 08:40:05)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2331