Protokoły

Protokoły

Protokoły z posiedzeń komisji

Wszystkie protokoły z posiedzeń komisji Rady Gminy Rypin zostały podpisane przez przewodniczących poszczególnych komisji. [...]

Protokoły z sesji Rady Gminy Rypin

Wszystkie protokoły zostały podpisane przez Przewodniczącą Rady Gminy Rypin - w chwili obecnej funkcję tę pełni p. Wiesława Sokołowska. [...]

metryczka