2002 r.

2002 r.

Protokół nr 4/02

P R O T O K Ó Ł   Nr IV/02z sesji Rady Gminy Rypinodbytej w dniu 30 grudnia 2002 r. IV sesja Rady Gminy Rypin odbyła się w dniu 30 grudnia 2002 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rypin i trwała od godz. 10:00 do godz. 11:00.Sesji [...]

Protokół nr 3/02

P R O T O K Ó Ł Nr III /02z sesji Rady Gminy Rypinodbytej w dniu 9 grudnia 2002 r.  III sesja Rady Gminy Rypin odbyła się w dniu 9 grudnia 2002 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rypin i trwała od godz. 10:00 do godz. [...]

Protokół nr 2/02

PROTOKÓŁ Nr II/02z sesji Rady Gminy Rypinodbytej w dniu 26 listopada 2002 r. II sesja Rady Gminy Rypin odbyła się w dniu 26 listopada 2002 r. w sali nr 16 Urzędu Gminy Rypin i trwała od godz. 9:00 do godz. 9:45. Sesji przewodniczył Piotr [...]

Protokół nr 1/02

PROTOKÓŁ Nr I/02z inauguracyjnej sesji Rady Gminy Rypinodbytej w dniu 19 listopada 2002 r. I sesja Rady Gminy Rypin odbyła się w dniu 19 listopada 2002 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rypin i trwała od godz. 10:00 do godz. [...]

metryczka