2017 r.

2017 r.

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok (do dnia 30.04.2018 r.)

Kierownicy:1. - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sadłowie [...]

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Kierownicy:1. - Kierownik Referatu Rolnictwa i Rozwoju Wsi do 31.12.2017 r. [...]

metryczka