Informacje podstawowe

Informacje podstawowe

Regulamin

Załącznik                         do zarządzenia  Nr 3 /13   kierownika GOPS             [...]

Statut GOPS

UCHWAŁA NR XXXIV/197/14RADY GMINY RYPINz dnia 30 stycznia 2014 r.w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w RypinieNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. [...]

metryczka