2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

1. Rolnictwo i łowiectwo:

- budowa indywidualnych przyłączy wodociągowych.

2. Transport i łączność ( drogi publiczne powiatowe, drogi publiczne gminne):

- przebudowa drogi powiatowej nr 2218C Wygoda Sosnowo (Starostwo Powiatowe w Rypinie)

- przebudowa-modernizacja drogi gminnej Sadłowo-Sadłowo Rumunki 2010,

- przebudowa-modernizacja drogi gminnej Linne-Jasin 2010-2011,

- przebudowa-modernizacja drogi gminnej Godziszewy-Kwiatkowo 2010-2012,

- przebudowa-modernizacja drogi gminnej Zakrocz-Dębiany 2010,

- budowa drogi gminnej nr 120512C Rogowo-Nadróż (Gmina Rogowo).

3. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- zakup radarowego miernika prędkości ,,ISKRA" dla Komendy Powiatowej Policji w Rypinie.

4. Oświata i wychowanie (szkoły podstawowe):

- budowa szkolnych placów zabaw w ramach rządowego programu ,,Radosna Szkoła".

5. Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków,

- II etap budowy kanalizacji we wsiach: Kowalki, Głowińsk 2010-2011.

6. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (schroniska dla zwierząt):

- schronisko dla zwierząt (Związek Gmin Rypińskich).

7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ( domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby):

- remont świetlic+wyposażenie+place zabaw w miejscowościach: Czyżewo-Rakowo, Kowalki, Rusinowo,

- remont świetlic+wyposażenie w miejscowościach: Borzymin, Dylewo, Godziszewy, Rypałki Prywatne.

8. Kultura fizyczna i sport (obiekty sportowe):

- budowa hali sportowej i basenu przy Zespole Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie 2009-2011 (Miasto Rypin),

- budowa boiska sportowego ,,Moje boisko-Orlik 2012" przy Gimnazjum w Kowalkach.

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Czajkowska (15 stycznia 2010)
Opublikował: Agnieszka Krauza (15 stycznia 2010, 12:34:41)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Krauza (15 stycznia 2010, 13:07:31)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4988