2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014

Zadania inwestycyjne w 2011 r.

1. Rolnictwo i łowiectwo:

- budowa indywidualnych przyłączy wodociągowych,

- II etap budowy kanalizacji we wsiach: Kowalki, Głowińsk gmina Rypin.

2.  Drogi publiczne gminne:

- przebudowa - modernizacja drogi gminnej Linne - Jasin 2010 - 2011,

- przebudowa - modernizacja drogi gminnej Godziszewy - Kwiatkowo 2010 - 2012,

- przebudowa - modernizacja drogi gminnej Cetki - Cetki,

- przebudowa - modernizacja drogi gminnej Rypałki - Stawiska.

3. Oświata i wychowanie;

Szkoły Podstawowe:

- budowa szkolnych placów zabaw w ramach rządowego programu ,,Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej w Stępowie,

- budowa szkolnych placów zabaw w ramach rządowego programu ,,Radosna Szkoła" przy Szkołach Podstawowych w Borzyminie, Sadłowie, Starorypinie, Zakroczu.

Gimnazjum:

- zakup tablicy interaktywnej do Gimnazjum w Kowalkach wraz z wizualizerem.

4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków.

5. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- remont świetlic + wyposażenie w m. Balin, Dylewo, Godziszewy.

6. Kultura fizyczna i sport:

- budowa hali sportowej i basenu przy Zespole Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie 2009-2011; inwestycja realizowana w ramach porozumienia z Miastem Rypin.

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Czajkowska (15 lutego 2011)
Opublikował: Agnieszka Liszewska (28 lutego 2011, 14:32:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5038