2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014

Zadania inwestycyjne w 2014 r.

1. Rolnictwo i łowiectwo:

- rozbudowa sieci wodociągowej,
- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej we wsi Sadłowo,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sikory i Kowalki-ETAP II.

 2. Transport i łączność:

- realizacja przebudowy - modernizacji drogi gminnej Cetki - Czyżewo Etap I,
- realizacja przebudowy - modernizacji drogi gminnej Puszcza Rządowa - Szczerby,
- realizacja przebudowy - modernizacji drogi gminnej w miejscowości Kowalki.

3. Oświata i wychowanie:

- docieplenie części budynku Szkoły Podstawowej w Starorypinie.

4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- rozbudowa sieci kanalizacyjnej.

5. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dębianach,
- modernizacja pomieszczeń Izby etnograficznej z zapleczem sanitarnym - Pałac w Sadłowie.

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rypin (30 stycznia 2014)
Opublikował: Agnieszka Liszewska (17 lutego 2014, 14:21:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4410