Majątek Gminy

2003 rok


1. Nieruchomości stanowiące własność gminy wg ewidencji księgowej :

- grunty    - 1.352.426,00
- budynki mieszkalne -    265.823,00
- budynki biurowe  -    191.829,48
- budynki i budowle oświaty - 4.298.094,93
- inne budynki niemieszkalne -    349.901,40
- budowle rekreacyjne -      22.709,01
- sieć wodociągowa  - 2.762.913,00
- maszyny i urządzenia -      14.650,00
- zespoły komputerowe -    192.387,55
- środki transportu  -      91.714,66
- samochody specjalne OSP-      92.687,70
- narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie -    446.206,17
   

2. Sprawozdanie o użytkowaniu gruntów w gminie.
     Stan na dzień 31 maja 2003 r.

Grupy użytkowników gruntów

Ogólna powierzchnia gruntów

Użytki rolne

 

Lasy i grunty leśne

Pozostałe grunty ( pod zabudowaniami, podwórzami, drogi, wody i inne grunty użytkowe oraz nieużytki )

razem

grunty orne

sady

łąki trwałe

pastwiska trwałe

 

 

w hektarach

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Ogółem – powierzchnia administracyjna

 

1

13194

11026

9682

112

803

429

992

1176

 

Gospodarstwa indywidualne

 

2

11501

10549

9251

111

787

400

359

593

 

Pozostała powierzchnia

 

3

1693

477

431

1

16

29

633

583

metryczka


Wytworzył: Zofia Milarska, Iwona Grabarczyk (8 sierpnia 2003)
Opublikował: Julita Lewandowska (8 sierpnia 2003, 09:52:55)

Ostatnia zmiana: Julita Kwiatkowska (8 marca 2005, 08:41:18)
Zmieniono: zmiana katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5781