Majątek Gminy

2004 rok

1. Nieruchomości stanowiące własność gminy wg ewidencji księgowej :

- grunty - 1.234.995,00
- budynki mieszkalne - 265.556,00
- budynki biurowe - 191.829,48
- budynki i budowle oświaty - 3.887.822,00
- inne budynki niemieszkalne - 349.901,40
- budowle rekreacyjne - 22.709,01
- sieć wodociągowa - 4.142.133,00  
- maszyny i urządzenia - 14.650,00
- zespoły komputerowe - 230.475,00
- środki transportu - 372.315,00
- samochody specjalne OSP - 122.784,00
- narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie - 446.206,17
- drogi - 3.816.470,00

2. Sprawozdanie o użytkowaniu gruntów w gminie.
     Stan na dzień 31 maja 2004 r.

Grupy użytkowników gruntów

Ogólna powierzchnia gruntów

Użytki rolne

Lasy i grunty leśne

Pozostałe grunty (pod zabudowaniami, podwórzami, drogi, wody i inne grunty użytkowe oraz nieużytki )

Razem

Grunty orne

Sady

Łąki trwałe

Pastwiska trwałe

W hektarach

0

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Ogółem – powierzchnia administracyjna

 

1

13194

11013

9503

112

759

639

1013

1168

 

Gospodarstwa indywidualne

 

2

11602

10622

9158

112

738

614

372

608

 

Pozostała powierzchnia

 

3

1592

391

345

-

21

25

641

560

 

metryczka


Wytworzył: Zofia Milarska, Iwona Grabarczyk (28 czerwca 2004)
Opublikował: Julita Lewandowska (28 czerwca 2004, 09:55:34)

Ostatnia zmiana: Julita Kwiatkowska (8 marca 2005, 08:43:47)
Zmieniono: zmiana danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5157