Majątek Gminy

2006 rok

1. Nieruchomości stanowiące własność gminy wg ewidencji księgowej :

- grunty - 1.383.721,90
- budynki mieszkalne - 199.732,71
- budynki biurowe - 191.829,48
- budynki i budowle oświaty - 7.663.694,69
- inne budynki niemieszkalne - 600.570,54
- budowle rekreacyjne - 55.110,53
- sieć wodociągowa - 4.193.744  
- maszyny i urządzenia - 91.428,39
- zespoły komputerowe - 282.974,52
- środki transportu - 667.518,28
- samochody specjalne OSP - 163.934,47
- narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie - 951.420
- drogi - 7.309.251,56

metryczka


Wytworzył: Zofia Milarska, Iwona Grabarczyk (28 maja 2006)
Opublikował: Agnieszka Krauza (4 czerwca 2008, 15:04:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4995