Majątek gminy

Nieruchomości i ruchomości stanowiące własność gminy Rypin ( bez oświaty )
wg. stanu na dzień 31.12.2008 r.

- grunty - 1.747.356,90,-
- budynki mieszkalne wraz z przynależnymi budowlami - 361.322,89,-
- budynek biurowy wraz z przynależnymi budowlami - 237.270,06,-
- budynki niemieszkalne wraz z przynależnymi budowlami - 288.926,07,-
- budynki i budowle rekreacyjne sportowe - 157.921,23,-
- budynki i lokale działalności społeczno - kulturalnej - 140.337,47,-
- stacje uzdatniania wody - 2.171.018,48,-
- oczyszczalnie - 3.099.742,71,-
- sieci wodociągowe - 4.545.198,07,-
- drogi - 9.748.594,98,-
- środki transportowe - 876.843,32,-
- pojazdy specjalne OSP - 243.934,47,-
- maszyny i urządzenia - 90.144,95,-
- zespoły komputerowe - 117.021,13,-
- pozostałe narzędzia, przyrządy, wyposażenia - 458.906,65,-

                                                   Ogółem: 24.284.539,38,-


metryczka


Wytworzył: Grażyna Wysakowska (30 czerwca 2009)
Opublikował: Agnieszka Krauza (13 lipca 2009, 09:46:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3417