Opłata targowaNa podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z  2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), art.19 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn.zm. )  ustala się wysokość dziennych stawek opłaty targowej od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej dokonującej sprzedaży na terenie gminy w wysokości :
 
1/ za sprzedaż z  samochodu dostawczego                             - 15,- zł,
2/ za sprzedaż z  samochodu osobowego                               - 15,- zł,
3/ za sprzedaż z  ciągnika rolniczego z przyczepą                   - 15,- zł,
4/ za sprzedaż z  woza konnego                                            - 10,- zł,
5/ za sprzedaż z ręki, kosza, skrzynki                                    -  5,- zł,
                    
Opłatę targową pobiera się bezpośrednio od sprzedającego w dniu sprzedaży.

Opłatę targową pobierają inkasenci – sołtysi wydając pokwitowanie jako dowód jej opłacenia.

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rypin (19 lutego 2004)
Opublikował: Julita Lewandowska (19 lutego 2004, 10:26:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1588