2015 r.

2015 r.

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w [...]

Zwolnienia od podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645, zm. poz. 1318, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i [...]

Opłata targowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, 1318 z 2014 r. poz.379, poz. 1072) i art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach [...]

Podatek leśny

Stawka podatku leśnego na 2015 rok została uchwalona na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz Dz. U. z 2014 r. poz.379 i 1072), art. 4 ust. 5 ustawy z [...]

Podatek rolny

Stawka podatku rolnego na 2015 rok została uchwalona na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 , 645 i 1318 oraz Dz. U. z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia [...]

Opłata od posiadania psów

Roczna stawka opłaty od posiadania psów na 2015 rok została uchwalona na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) [...]

Stawki podatku od środków transportowych

Stawki podatku od środków transportowych na 2015 rok zostały uchwalone na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz.1318 oraz z 2014 r. poz.379, poz.1072), art. [...]

Podatek od nieruchomości

Stawki podatku od nieruchomości na 2015 rok zostały uchwalone na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz Dz. U. z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 5 ust. 1 [...]

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w [...]

metryczka