2004 r.

2004 r.

Opłata za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz  art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr [...]

Opłata za wodę

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej ( Dz. U. z [...]

Opłata targowa

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z  2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), art.19 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002 r. [...]

Opłata administracyjna

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządziegminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm. ) , art.18 i 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 9, [...]

Podatek od posiadania psów

Stawki podatku od posiadania psów zostały ustalone na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), art.14 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o [...]

Podatek od środków transportowych

Stawki podatku od środków transportowych zostały ustalone na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art.10 ust.1, art.12 ust. 4 ustawy z dnia 12 [...]

Podatek od nieruchomości

Stawki podatku od nieruchomości na 2004 rok zostały ustalone na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 [...]

metryczka