2021 r.

2021 r.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uchwalono uchwałą Rady Gminy Rypin na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i poz. 1378) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1 i [...]

Stawki podatku od środków transportowych na 2021 rok

Stawki podatku od środków transportowych na 2021 rok zostały uchwalone uchwałą Rady Gminy Rypin na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.poz. 713 i poz. 1378) art. 10 ust. 1 ustawy [...]

Podatek od nieruchomości na 2021 rok

Stawki podatku od nieruchomości na 2021 rok zostały uchwalone uchwałą Rady Gminy Rypin na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i poz. 1378) art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 [...]

Podatek rolny na 2021 rok

Stawka podatku rolnego na 2021 rok została uchwalona uchwałą Rady Gminy Rypin na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 [...]

metryczka