2023 r.

2023 r.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uchwalono uchwałą Rady Gminy Rypin na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i [...]

Obniżenie średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia wymiaru podatku rolnego na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005 i poz. 1079 ) art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r., poz. [...]

Podatek od nieruchomości na 2023 rok

Stawki podatku od nieruchomości na 2023 rok zostały uchwalone uchwałą Rady Gminy Rypin na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, poz. 583, poz. 1005 i poz. 1079) art. 5 [...]

Stawki podatku od środków transportowych na 2023 rok

Stawki podatku od środków transportowych na 2023 rok zostały uchwalone uchwałą Rady Gminy Rypin na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r, poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) art. [...]

metryczka