2003 r.

2003 r.

Opłata za budowę przyłącza ścieków komunalnych

Na   podstawie  art.  18  ust.  2   pkt   8  ustawy   z  dnia  8  marca  1990  r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) [...]

Opłata za wodę

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej ( Dz. U. z [...]

Opłata targowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym    ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach [...]

Opłata administracyjna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), art. 18 i 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 9, [...]

Podatek od posiadania psów

Podatek od posiadania jednego psa został ustalony na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), art. 14 ust. l, 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o [...]

Podatek od środków transportowych

Stawka podatku od środków transportowych została ustalona na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 10 ust. l, art. 12 ust. 4 ustawy z [...]

Podatek od nieruchomości

Stawki podatku od nieruchomości na 2003 rok zostały ustalone na podstawie  na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym    ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), art. 5 [...]

metryczka