Jak załatwić sprawę?

Jak załatwić sprawę?

Zwolnienie i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów

Miejsce załatwienia sprawyUrząd Gminy Rypinul. Lipnowska 4Księgowość podatkowa, pok. nr 22tel. (0-54) 280 21 37 Wymagane dokumenty1. Wniosek o zwolnienie i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów2. Dokument potwierdzający nabycie [...]

Umorzenie zaległości podatkowej, umorzenie odsetek za zwłokę

Miejsce załatwienia sprawyUrząd Gminy Rypinul. Lipnowska 4Księgowość podatkowa, pok. nr 22tel. (0-54) 280 21 37 Wymagane dokumenty1. Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej/odsetek za zwłokę2. W załączeniu posiadane dokumenty [...]

Ulga inwestycyjna dla podatników podatku rolnego z tytułu wydatków poniesionych na inwestycje

Miejsce załatwienia sprawyUrząd Gminy Rypinul. Lipnowska 4Księgowość podatkowa, pok. nr 22tel. (0-54) 280 21 37 Wymagane dokumenty1. Wniosek o przyznanie ulgi inwestycyjnej 2. W załączeniu :- zestawienie poniesionych wydatków [...]

Rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę

Miejsce załatwienia sprawyUrząd Gminy Rypinul. Lipnowska 4Księgowość podatkowa, pok. nr 22tel. (0-54) 280 21 37 Wymagane dokumenty1. Wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę. 2. W załączeniu [...]

Rozłożenie na raty zapłaty podatku

Miejsce załatwienia sprawyUrząd Gminy Rypinul. Lipnowska 4Księgowość podatkowa, pok. nr 22tel. (0-54) 280 21 37 Wymagane dokumenty1. Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty podatku. 2. W załączeniu posiadane dokumenty potwierdzające [...]

Odroczenie zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę

Miejsce załatwienia sprawyUrząd Gminy Rypinul. Lipnowska 4Księgowość podatkowa, pok. nr 22tel. (0-54) 280 21 37 Wymagane dokumenty1.Wniosek o odroczenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę. 2. W załączeniu posiadane [...]

Odroczenie terminu płatności podatku

Miejsce załatwienia sprawyUrząd Gminy Rypinul. Lipnowska 4Księgowość podatkowa, pok. nr 22tel. (0-54) 280 21 37 Wymagane dokumenty1. Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku. 2. W załączeniu posiadane dokumenty potwierdzające [...]

metryczka