Stawki podatku od środków transportowych na 2023 rok

Stawki podatku od środków transportowych na 2023 rok zostały uchwalone uchwałą Rady Gminy Rypin na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r, poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1) (Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 i 1512) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2023 r. (M.P. z 2022 r., poz. 731)

1. Roczne stawki podatku od środków transportowych w wysokości:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 578,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 893,00 zł,
c) powyżej 9 ton ale poniżej 12 ton - 1082,00 zł.

2) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym, uznanym za równoważne lub z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton: do pobrania (281kB) pdf ;

3) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 2382,52 zł;

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym, uznanym za równoważne lub innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton: do pobrania (235kB) pdf ;

5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 840,00 zł;

6) od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym, uznanym za równoważne lub innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton: do pobrania (272kB) pdf ;

7) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
a) mniejszej niż 22 miejsca - 2411,44 zł,
b) równej lub wyższej niż 22 miejsca - 3048,71 zł.

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rypin (29 listopada 2022)
Opublikował: Agnieszka Liszewska (2 grudnia 2022, 11:06:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 551