Obniżenie średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia wymiaru podatku rolnego na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005 i poz. 1079 ) art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 333), uchwałą Rady Gminy Rypin

obniżono średnią cenę skupu żyta ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023 (M.P. z 2022 r., poz. 995) z kwoty 74,05 zł za 1 dt do kwoty 45,00 zł za 1 dt stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2023 rok.

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rypin (29 listopada 2022)
Opublikował: Agnieszka Liszewska (2 grudnia 2022, 11:26:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 369