Treść

Rozdział  3
 
ORGANIZACJA URZĘDU
 
§ 7

1. W skład Urzędu wchodzą następujące referaty i stanowiska pracy:
- Referat Finansowy (F)
- Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami (RGG)
- stanowisko ds.  Obsługi Organów Gminy (OOG)
- stanowisko ds.  Obsługi Szkół (OS)
- stanowisko ds.  Obsługi Sekretariatu (SK)
- stanowisko ds.  Budownictwa i Gospodarki Komunalnej (BGK)
- stanowisko ds.  Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych (EL)
- stanowisko ds.  Wojskowych i Obrony Cywilnej (OC) oraz Ewidencji
  Działalności Gospodarczej (EDG)
- stanowisko ds.  Dróg Publicznych (DP)
- stanowisko ds.  Gospodarki Mieszkaniowej (GM)
- stanowisko ds.  Świadczeń Rodzinnych (ŚR)
- stanowisko ds.  Informacji Publicznej (IP)
- stanowisko ds.  Informatyzacji (I)
- pełnomocnik ds.  Ochrony Informacji Niejawnych (OI)
- Radca prawny 
 
2. Na czele referatów stoją kierownicy.

§ 8

1.  Referaty dzielą się na stanowiska pracy.
 
2. Podziału Referatów na stanowiska pracy dokonuje Wójt w drodze   
    zarządzenia wewnętrznego.

§ 9 

         Strukturę organizacyjną Urzędu określa schemat organizacyjny, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rypin (10 stycznia 2005)
Opublikował: Julita Kwiatkowska (23 marca 2005, 10:11:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5011