Treść

Rozdział  7
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
§  34

Załączniki nr 1 - 3 do Regulaminu stanowią jego integralną część.

§ 35

1. Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od jego ogłoszenia.
 
2. Z dniem wejścia w życie Regulaminu traci moc obowiązującą dotychczasowy  
    Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Rypin, uchwalony przez Radę w   
    dniu 3 października 1990 roku (Uchwała Nr 25/90 z późn. zm.)

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rypin (10 stycznia 2005)
Opublikował: Julita Kwiatkowska (23 marca 2005, 10:36:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4570