Podatek od posiadania psów

Stawka podatku od posiadania psów na 2007 rok została uchwalona na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337), art. 14 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1199 oraz z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2006 r. w sprawie górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( M. P. Nr 75, poz. 758 ) w wysokości 25,00 zł od jednego posiadanego psa.

Podatek od posiadania psów płatny jest bez wezwania do 30 czerwca 2007 r. w kasie urzędu gminy lub u sołtysa.

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rypin (6 grudnia 2006)
Opublikował: Agnieszka Krauza (27 sierpnia 2008, 11:47:04)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Krauza (27 sierpnia 2008, 11:56:24)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1697