Podatek rolny

Stawka podatku rolnego na 2007 rok została uchwalona na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1199 oraz z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ) oraz komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2006 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 r. ( M. P. Nr 74, poz. 745 ):

Obniżono średnią cenę żyta ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2006r. w sprawie średniej ceny skupu  żyta za
okres pierwszych trzech kwartałów 2006 r. ( M.P. Nr 74 poz.745 ) z kwoty 35,52 zł
za 1dt do kwoty 27,00 zł za 1dt i stanowi ona podstawę wymiaru podatku rolnego na 2007 rok.

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rypin (6 grudnia 2006)
Opublikował: Agnieszka Krauza (27 sierpnia 2008, 12:07:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1261