Podatek od środków transportowych

Stawki podatku od środków transportowych na 2011 rok zostały uchwalone na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 143, Nr 106, poz. 675), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych/1 ( Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2011 r. ( M.P. Nr 55, poz. 795) :

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu :
    a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 550,- zł,
    b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 900,- zł
    c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton - 1000,- zł;
 
2) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej :
    a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton :
        - o liczbie osi – dwie - 1800,- zł,
        - o liczbie osi – trzy - 1800,- zł,
        - o liczbie osi - cztery i więcej - 1800,- zł,

    b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton :
        - o liczbie osi – dwie - 1800,- zł,
        - o liczbie osi – trzy - 1800,- zł,
        - o liczbie osi - cztery i więcej - 1800,- zł,

    c) równej lub wyższej niż 26 ton :
       - o liczbie osi - dwie - 2000,- zł,
       - o liczbie osi - trzy - 2000,- zł,  
       - o liczbie osi - cztery i więcej - 2000,- zł;
 
3) od samochodów ciężarowych z innym system zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej :
    a) równej  lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton :
        - o liczbie osi- dwie - 1800,- zł,
        - o liczbie osi – trzy - 1800,- zł,
        - o liczbie osi - cztery i więcej - 1800,- zł,

    b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton :
        - o liczbie osi – dwie - 1800,- zł,
        - o liczbie osi – trzy - 1800,- zł,
        - o liczbie osi - cztery i więcej - 1800,- zł,

    c) równej lub wyższej niż 26 ton :
        - o liczbie osi - dwie - 2300,- zł,
        - o liczbie osi - trzy - 2300,-zł,  
        - o liczbie osi - cztery i więcej - 2480,-zł;
 
4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
    a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony - 1300,- zł,
    b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton - 1300,- zł,
    c) od 9 ton i poniżej 12 ton - 1300,- zł;
 
5) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :
    a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton :
        - o liczbie osi – dwie - 1600,- zł,
        - o liczbie osi - trzy - 1600,- zł,

    b) równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie :
       - o liczbie osi – dwie - 1600,- zł,
       - o liczbie osi – trzy - 1900,- zł,

    c) wyższej niż 36 ton :
       - o liczbie osi – dwie - 2000,- zł,
       - o liczbie osi – trzy - 2000,- zł;
 
6) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z innym system zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :
    a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton :
        - o liczbie osi – dwie - 1600,- zł,
        - o liczbie osi - trzy - 1743,- zł,

    b) równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie :
        - o liczbie osi – dwie - 1960,- zł,
        - o liczbie osi - trzy - 1800,- zl,

    c) wyższej niż 36 ton :
       - o liczbie osi – dwie - 2200,- zł,
       - o liczbie osi – trzy - 2577,- zł;
 
7) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 900,- zł.
 
8) od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za  równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :
    a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton :
        - o liczbie osi - jedna - 900,- zł,
        - o liczbie osi - dwie - 900,- zł,  
        - o liczbie osi - trzy - 900,- zł,

    b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 36 ton: 
        - o liczbie osi – jedna - 1000,- zł,
        - o liczbie osi – dwie - 1000,- zł,
        - o liczbie osi - trzy - 1000,- zł,

    c) równej lub wyższej niż 36 ton :
       - o liczbie osi – jedna - 1300,- zł,
       - o liczbie osi – dwie - 1300,- zł,
       - o liczbie osi - trzy - 1300,- zł;

9) od przyczep lub naczep z innym system zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :
    a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton :
        - o liczbie osi - jedna - 1000,- zł,
        - o liczbie osi - dwie - 1000,- zł,  
        - o liczbie osi - trzy - 1000,- zł,

     b) równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie :
         - o liczbie osi – jedna - 1100,- zł,
         - o liczbie osi – dwie - 1400,- zł,
         - o liczbie osi - trzy - 1400,- zł,

     c) wyższej niż 36 ton :
         - o liczbie osi – jedna - 1800,- zł,
         - o liczbie osi – dwie - 1800,- zł
         - o liczbie osi - trzy - 1800,- zł;

10) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia :
      a) mniejszej niż 30 miejsc - 1000,- zł,
      b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1900,- zł.

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rypin (19 października 2010)
Opublikował: Agnieszka Liszewska (5 stycznia 2011, 11:55:50)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Liszewska (21 grudnia 2011, 12:27:34)
Zmieniono: literówka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1250