Opłata od posiadania psów

Stawka opłaty od posiadania psów na 2011 rok została uchwalona na podstawie art 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (  Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i  opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620) ustala się roczną stawkę opłaty od posiadania psów w wysokości 50,- zł od jednego posiadanego psa.

______________________________________________________________________________________

Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do 30 czerwca 2011 r. w kasie urzędu gminy lub u sołtysa.

Zwalnia się z opłat: posiadanie 1 psa w celu pilnowania gospodarstwa domowego/mieszkania lub nieruchomości/nie będącego gospodarstwem rolnym.

metryczka


Wytworzył: RADA GMINY RYPIN (19 października 2010)
Opublikował: Agnieszka Liszewska (5 stycznia 2011, 12:06:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1248