Kompetencje

Do zadań stanowiska ds. Obsługi Organów Gminy  należy zapewnienie obsługi administracyjnej Rady i jej komisji  oraz sprawy kancelaryjno-techniczne, a w szczególności:
 
1) przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie Referatami
    materiałów dotyczących projektów uchwał Rady i jej komisji  oraz innych  
    materiałów na posiedzenia i obrady tych organów,
2) przechowywanie uchwał podejmowanych przez Radę Gminy i jej komisje,
3) przekazywanie - za pośrednictwem Sekretariatu - korespondencji do i od
    Rady, jej komisji oraz poszczególnych radnych,
4) przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej komisji,
5) podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem  
    sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań Rady, jej komisji i Wójta,
6) protokołowanie sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań.
7) prowadzenie rejestru uchwał, zarządzeń i innych postanowień Rady i jej
    komisji.
8) prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez 
    radnych.
9) organizowanie szkoleń radnych i członków komisji Rady nie będących  
    radnymi.
10)prowadzenie rejestru zarządzeń Wójta.

W zakresie Informacji Publicznej do zadań stanowiska należy pełnienie funkcji głównego administratora podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu, a w szczególności:

1) zarządzanie prawami dostępu do poszczególnych redaktorów BIP,
2) codzienna analiza dzienników zmian w BIP,
3) nadzór merytoryczny i organizacyjny nad aktualizowaniem BIP przez redaktorów,
4) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem BIP w Internecie,
5) przekazywanie do MSWiA informacji niezbędnych do zamieszczania na stronie głównej 
    BIP oraz powiadamianie tegoż ministerstwa o zmianach w treści BIP,
6) koordynowanie kontaktów roboczych z Operatorem w zakresie funkcjonowania systemu
    BIPLO.

Ponadto do zadań stanowiska należy stałe monitorowanie informacji zamieszczanych w Internecie a niezbędnych do właściwego funkcjonowania Gminy.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rypin (10 stycznia 2005)
Opublikował: Julita Kwiatkowska (23 marca 2005, 12:25:28)

Ostatnia zmiana: Julita Kwiatkowska (8 grudnia 2008, 07:48:44)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6349