Kompetencje

Do zadań stanowiska ds. Oświaty należy prowadzenie spraw związanych z zadaniami Gminy jako organu prowadzącego gminne szkoły i placówki oświatowe, a w szczególności spraw dotyczących:
 
1) zakładania, przekształcania i likwidowania gminnych jednostek oświatowych,
2) utrzymywania tych jednostek,
3) kształtowania sieci  szkół podstawowych i gimnazjum,
4) przygotowanie do zatwierdzania arkuszy organizacyjnych  szkół
    podstawowych i gimnazjum,
5) zapewniania bezpłatnego transportu dzieci do i ze szkoły,
6) przygotowania do powierzania stanowisk kierowniczych w oświacie
    gminnej i odwoływania z tych stanowisk,
7) prowadzenie spraw związanych z bibliotekami  m.in. spraw tworzenia,
    łączenia, przekształcania i znoszenia bibliotek, nadawania im statutów oraz  
    zapewnienia bibliotekom właściwych warunków działania, prowadzenie 
    spraw dotyczących zakładania, utrzymywania i nadzorowania bibliotek
    publicznych,
8) realizacja zadań gminy z zakresu kultury fizycznej, w tym sportu, rekreacji i
    wypoczynku.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rypin (10 stycznia 2005)
Opublikował: Julita Kwiatkowska (23 marca 2005, 12:27:21)

Ostatnia zmiana: Julita Kwiatkowska (8 grudnia 2008, 07:46:11)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6889