Kompetencje

Do zadań Sekretariatu  należy zapewnienie obsługi organizacyjnej  Wójtowi i Sekretarzowi  oraz sprawy kancelaryjno-techniczne,  a w szczególności:
 
1)    przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i
       wewnątrz Urzędu, 
2)    prowadzenie ewidencji korespondencji,
3)    prowadzenie centralnego rejestru skarg, wniosków, petycji oraz innych   
       pism wpływających do Urzędu,
 4)   przygotowywanie pomieszczeń i obsługa spotkań i zebrań organizowanych 
       przez Wójta i Sekretarza,
 5)   prenumerata czasopism i dzienników urzędowych,
 6)   prowadzenie archiwum zakładowego,
 7)   przyjmowanie interesantów zgłaszających petycje, skargi i wnioski oraz 
       organizowanie ich kontaktów z Wójtem, lub Sekretarzem bądź kierowanie      
       ich do właściwych referatów,
 8)   zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie, w tym materiały 
       biurowe i kancelaryjne,
 9)   prowadzenie magazynu materiałów biurowych i kancelaryjnych,
10)  prowadzenie gospodarki drukami i formularzami,
11)  prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników,
12)  wydawanie zaświadczeń.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rypin (10 stycznia 2005)
Opublikował: Julita Kwiatkowska (23 marca 2005, 12:28:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 6768