Uchwała Nr XIV/75/04 - sprawozdanie z działalności GOPS za 2003 r.

Uchwała nr XIV/75/04
Rady Gminy Rypin
z dnia 29 marca 2004

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności gminnego ośrodka pomocy społecznej

Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Z 1998 r. Nr 64, poz. 414 z późn. zm. )uchwala się, co następuje :
 
§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie za 2003 rok w brzmieniu określonym w załączniku do  uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi gminnego ośrodka pomocy społecznej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                      Przewodniczący Rady
 
                                                                                                 Piotr Pawłowski

Uchwała Nr XIV/75/04 (29kB) word
Załącznik do uchwały (42kB) word

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rypin (29 marca 2004)
Opublikował: Julita Lewandowska (8 kwietnia 2004, 11:08:44)

Ostatnia zmiana: Julita Kwiatkowska (3 marca 2005, 10:26:50)
Zmieniono: zmiana katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6024