Uchwała Nr XXIV/122/05 - sprawozdanie z działalności GOPS za 2004 r.


Uchwała nr XXIV/122/05
Rady Gminy Rypin
z dnia 7 marca 2005

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności gminnego ośrodka pomocy społecznej

Na podstawie art. 110 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64 poz.593 )uchwala się, co następuję :
 
§ 1

Przyjmuje  się sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie za 2004 rok w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                  Przewodniczący Rady
 
                                                                               Piotr Pawłowski

Uchwała do pobrania (30kB) word

Załącznik do pobrania (54kB) word

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rypin (7 marca 2005)
Opublikował: Julita Kwiatkowska (22 marca 2005, 08:52:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 6089