Uchwała Nr XXXVII/209/14 - sprawozdanie z działalności GOPS w Rypinie za 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXVII/209/14
RADY GMINY RYPIN
z dnia 28 maja 2014 r.


w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie za 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645, poz.1318 oraz z 2014 r. 379) oraz art. 110 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, zm. poz. 509, poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 564 i poz. 598) uchwala się, co następuje:


Pliki do pobrania w formacie PDF:

Uchwała Nr XXXVII/209/14 wraz z uzasadnieniem (166kB) pdf

Załącznik do uchwały - Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie za 2013 rok (304kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rypin (28 maja 2014)
Opublikował: Agnieszka Liszewska (30 maja 2014, 11:17:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3783