Uchwała nr XIV/99/08 - sprawozdanie z działalności GOPS za 2007 r.

 

U C H W A Ł A   Nr XIV/99/08
RADY GMINY RYPIN
z dnia 21 lutego 2008 r.

w sprawie  przyjęcia sprawozdania z działalności gminnego ośrodka 
                    pomocy społecznej
 
 
          Na podstawie art. 110 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99 poz. 1001, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 179, poz. 1487, Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 135, poz. 950, Nr 144, poz. 1043, Nr 186, poz. 1380, Nr 249, poz. 1831, Nr 251, poz. 1844, z 2007 r. Nr 35, poz. 219, Nr 36, poz. 226, Nr 48, poz. 320, Nr 120, poz. 818, Nr 209, poz. 1519 i Nr 221, poz. 1649 )

uchwala się, co następuje :
 
§ 1

Przyjmuje  się sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie za 2007 rok w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                  Wiceprzewodniczący Rady
 
                                                                                                     Jerzy Jan Wilandt

Pliki do pobrania w formacie PDF.

Uchwała (69kB) pdf

Załącznik do uchwały (254kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rypin (21 lutego 2008)
Opublikował: Agnieszka Krauza (2 lipca 2008, 12:18:13)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Krauza (2 lipca 2008, 12:43:58)
Zmieniono: dodanie załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6173