Uchwała nr 25/03 - sprawozdanie z działalności GOPS za 2002 r.

UCHWAŁA Nr 25/03
Rady Gminy Rypin
z dnia 24 marca 2003 r.

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności gminnego ośrodka pomocy społecznej


Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 z późn. zm. )


uchwala się, co następuje :

§1

Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie za 2002 rok w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady

      Piotr Pawłowski

plik do pobrania (37kB) plik

 

 

 

 


                                                                        

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rypin (24 marca 2003)
Opublikował: Julita Lewandowska (27 sierpnia 2003, 08:05:07)

Ostatnia zmiana: Julita Kwiatkowska (3 marca 2005, 10:26:14)
Zmieniono: zmiana katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8438